Webbplatsen Mediebarn.se har lagts ned då statistiken här är från 2010.

Vi hänvisar till den senaste statistiken om barns och ungas medievanor på: http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar–Medier/

Vi vill också rikta ett stort tack till Lånemäklaren som bidragit med finansiell stöttning till projektet.

Vänlig hälsning,
Statens medieråd